Zintegrowany system informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski (ZSI RPP) - przykładowe mapy tematyczne opracowane w ZAZI
(Integrated Spatial Information System for Agricultural Production (ISISAP)- Selected Thematic Maps by the ZAZI)
  Naciśnij aby wyświetlić mapę w powiększeniu (press to enlarge) 
  Naciśnij aby wyświetlić mapę w powiększeniu (press to enlarge) 
  Naciśnij aby wyświetlić mapę w powiększeniu (press to enlarge) 
  Naciśnij aby wyświetlić mapę w powiększeniu (press to enlarge) 
  Naciśnij aby wyświetlić mapę w powiększeniu (press to enlarge) 
  Naciśnij aby wyświetlić mapę w powiększeniu (press to enlarge)