Moduły systemu Zeasoft (animacje)
 

Moduł FENOLOGIA
Kolejność pracy z modułami
Moduł PARAMETRY TECHNOLOGICZNE
Kolejność pracy z modułami
Moduł NAWOŻENIE
Kolejność pracy z modułami
Moduł ANALIZA EKONOMICZNA
Kolejność pracy z modułami pokazano strzałkami. Ostatni moduł Analiza Ekonomiczna wykonuje obliczenia oraz wyświetla wyniki.