Wstecz (Back)
System informacji o rozmieszczeniu chwastów segetalnych
(Information System on Segetal Weed Distribution)
Celem badań było poznanie stanu i stopnia zachwaszczenia na terenie Polski w odniesieniu do upraw i kompleksów glebowych, dla 16 gatunków chwastów.
Temat badawczy podzielono na część dotyczącą monitoringu (zbierania danych wg ustalonej metodyki) i część dotyczącą przetworzenia danych w systemie GIS. W części drugiej główną uwagę położono na opracowaniu sposobów automatycznego przetwarzania posiadanych danych w celu przygotowania map zachwaszczenia wybranych obszarów ze względu na zadane kryteria. W kolejnych etapach w tej części badań realizowano następujące cele cząstkowe:
  1. Wybór metody przetworzenia posiadanych danych i założenie bazy danych o chwastach segetalnych w formacie GIS.
  2. Opracowanie programów pozwalających na wybór danych z uwzględnieniem typu gleby (kompleksu), gatunku rośliny i gatunku chwastu.
  3. Opracowanie metody automatycznego przygotowania danych do redakcji map stopnia zachwaszczenia wg zadanych kryteriów wyboru.
  4. Opracowanie atlasu zachwaszczenia (16 map) dla wybranych obszarów.
Raport końcowy z badań (rok 2000) PDF.
Przykładowe mapy rozmieszczenia chwastów
 Naciśnij aby wyświetlić mapę w powiększeniu (press to enlarge) 
Numeryczna mapa występowania Equisetum arvense w roślinach uprawnych. Opracowanie: Rola H., Rola J., Zaliwski A., Wróblewska E., Hołaj J. IUNG Puławy 2001.
(Numerical map of Equisetum arvense distribution in crops. Elaborated by: Rola H., Rola J., Zaliwski A., Wróblewska E., Hołaj J. IUNG Puławy 2001.)
 Naciśnij aby wyświetlić mapę w powiększeniu (press to enlarge) 
Numeryczna mapa występowania Lamium purpureum w roślinach uprawnych. Opracowanie: Rola H., Rola J., Zaliwski A., Wróblewska E., Hołaj J. IUNG Puławy 2001.
(Numerical map of Lamium purpureum distribution in crops. Elaborated by: Rola H., Rola J., Zaliwski A., Wróblewska E., Hołaj J. IUNG Puławy 2001.)
 Naciśnij aby wyświetlić mapę w powiększeniu (press to enlarge) 
Numeryczna mapa występowania Polygonum convolvulus w roślinach uprawnych. Opracowanie: Rola H., Rola J., Zaliwski A., Wróblewska E., Hołaj J. IUNG Puławy 2001.
(Numerical map of Polygonum convolvulus distribution in crops. Elaborated by: Rola H., Rola J., Zaliwski A., Wróblewska E., Hołaj J. IUNG Puławy 2001.)
Opr. (by ) Andrzej S. Zaliwski
Ostatnia modyfikacja 2014.07.15
Last modified 15 July 2014